تبلیغات
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 } - مطالب محمد تقی اقدام
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 }
بیمه تخصصی آسانسور-بیمه عمر
بیمه کارآفرین نمایندگی 2801 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تخصصی آسانسور و پله برقی و بیمه تكمیل درمان - اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است
جهت مشاوره رایگان با شماره 09123161251 و 09128885238 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.com

بیمه مسئولیت مدنی

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه مسئولیت مدنی، 

 

قانون، هر شخصی را که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود ، مسئول جبران آن می داند. شرکت های بیمه برخی از این مسئولیت ها را تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
۱- این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا ، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه های جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند ، تحت پوشش قرار می دهد .
۲- حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود .
۳- در صورت عدم خسارت به بیمــه گذار این بیمه نامه ها تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد .
۴- در صورتی که این بیمه به صورت گروهی صادر گردد ، با توجه به تعداد بیمه گذاران ، حق بیمه مشمول تخفیف گروهی می شود .

بیمه مسئولیت کارفرمایان درمقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی
۱- این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارکنان تحت امر آنها پوشش می دهد .
۲- مدیران کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های خدماتی می توانند مسئولیت خود را در مقابل کارکنان به صورت با نام یا بدون نام تحت پوشش قرار دهند . در صورتی که نام کارکنان در زمان صدور بیمه نامه ارائه شود ، حق بیمه به میزان ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جـــانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی ، معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۴- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰% مبلغ دیه انتخابی موضوع بند ۳ باشد .
۵- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود.

بیمه مسئولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسورها ( دارندگان و نگهدارندگان )
۱- شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسورها را بیمه نمایند .
۲- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم ، اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰ درصد مبلغ دیه انتخابی در بند ۲ باشد .
۴- مبنای محاسبه حق بیمه تعداد آسانسور ، سال ساخت ، محل نصب ، ظرفیت و تعداد توقف آسانسور خواهد بود .

بیمه مسئولیت منجیان و مدیران هتل ها در مقابل میهمانان
در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مهمانان هتل و اماکن وابسته به آنها مانند رستوران ، سالن ورزشی ، استخر ، پارکینگ ، سالن همایشها و غیره تحت پوشش می باشد .

بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان ساختمانی ( مسکونی ، راه سازی ، پل سازی و … )
۱- در این بیمه نامه ، کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران تحت امر و اشخاص ثالث در محل کارتحت پوشش قراردهند .
۲- کارگران می توانند بدون نام نیز بیمه شوند.
۳-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۴- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰ درصد مبلغ دیه انتخابی موضوع بند ۳ باشد .
۵- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود .

بیمه مسئولیت منجیان و مدیران استخرها در مقابل استفاده کنندگان
۱- در این بیمه نامه منجیان و مدیران استخرها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از استخر تحت پوشش قرار دهند .
۲-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰درصد مبلغ دیه انتخابی در بند ۲ باشد .
۴- محاسبه حق بیمه بر اساس مساحت استخرها و برای مدت های سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله انجام می شود .

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز نمایش
۱- در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به تماشاگران در محل سینما ها ، سالن های تئاتر و نمایش تحت پوشش می باشد .
۲- ضمناً با پرداخت حق بیمه اضــافی ، خسارات جانی وارد به اشخـــاص ثالث نیز در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد .

سایر بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان
بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان
بیمه مسئولیت مدنی مدیران آژانس های مسافرتی و توریستی
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و تست سیستم های گاز سوز خودرو
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در مقابل ورزشکاران و تماشاچیان
بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران ها در مقابل میهمانان
بیمه مسئولیت مدنی مالکین واحد های مسکونی ، تجاری در مقابل همسایگان ناشی از خطرهای سرایت آتش سوزی و آبدیدگی

 

نظرات() 

نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه تخصصی آسانسور، 

نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان

ماده اول : موضوع بیمه
موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار كه براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده كنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مكانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضائی یا براساس نظر كارشناس بیمه گر) وبا در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید

ماده دوم : استثنائات
درموارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
1-
خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حكومت و عوامل دیگری از این قبیل .
2 –
انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای .
3 –
حوادثی كه طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمیباشد و خسارات وارده در خارج از كابین آسانسور.
4-
عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن .
5 –
نزاع و زدو خورد و حوادث ناشی از مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده كنندگان .
6 –
سكته و خطرات ناشی از تشدید بیماری و آسیبهای وارده یا بیماری مربوط به فتق ، دیسك، آرتروز، شكستگی دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضای سروصورت .
7-
هرگونه خسارات جانی و مالی وارد به بیمه گذار و كاركنان وی .

ماده سوم : وظایف بیمه گذار
الف ) پرداخت حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد .
تبصره : ملاك پرداخت حق بیمه منحصرا" رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر می باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی كه تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت .
ب ) جلوگیری از وقوع خطر
بیمه گذار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع خطرات تحت پوشش نسبت به اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی و اصول و استانداردهای فنی اقداما ت مقتضی را به عمل آورد وبه منظور حصول اطمینان از ایمن بودن دستگاهها و لوازم آنها براساس دستورالعمل های مربوط به تعمیر و نگهداری نسبت به سرویس كاری و تعمیر به موقع آنها اقدام نماید.
ج) مهارت كاركنان بیمه گذار
كلیه كاركنان بیمه گذار بایستی از مهارت و تجربه و تخصص كافی درامور محوله برخوردارباشند.
د ) توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده
بیمه گذار نباید بدون موافقت كتبی بیمه گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گردر مورد تعهدات خود می گردد .هـ ) مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی
چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداكثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب را كتبا" به بیمه گر اعلام نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وی تلقی خواهد شد .
و) اعلام خسارت و همكاری با بیمه گر
بیمه گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بیمه ، بلافاصله بوسیله تلفن یا دور نگار و

متعاقبا" ظرف مدت سه روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد و مدارك مورد نیاز بیمه گر را جهت انجام بررسی های مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایی كه از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود .
ماده چهارم : وظایف بیمه گر
بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تكمیل مدارك خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .

ماده پنجم : پرداخت خسارت
لف ) خسارات فوت ونقص عضو براساس رای مراجع قضایی ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هركدام كه كمتر باشد پرداخت می گردد.

تبصره: درصورت تاخیر در ارائه حكم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .

ب ) درصورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده كنندگان ، هزینه های پزشكی زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكی وبا تائید پزشك معتمد و كارشناس بیمه گر حداكثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات (پس از كسر فرانشیز ) پرداخت می گردد .
ج ) درصورتی كه قبل از صدور رای توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشكی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح كسرومابه ا لتفاوت حداكثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت می گردد .
د ) در صورتی كه هزینه های پزشكی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وی و در غیر این صورت دروجه زیان دیده صادر می گردد.
هـ ) درصورتی كه استفاده كنندگان از آسانسور ازخدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزینه های پزشكی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .
و ) درصورتی كه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی كه خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .
ماده ششم : شرایط فسخ
هریك از طرفین می توانند با اخطار كتبی یك ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید .
ماده هفتم : چگونگی رفع اختلاف
در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتی الامكان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر اینصورت رای مراجع قضایی ملاك عمل خواهد بود .
ماده هشتم : مرور زمان
مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است كه از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .
ماده نهم : موارد پیش بینی نشده
نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد .
ماده دهم : مواد شرایط عمومی
این شرایط عمومی كه مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء لاینفك بیمه نامه می باشد

 

 

نظرات() 

آشنایی با بیمه های مرتبط با صنعت آسانسور

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه تخصصی پله برقی، بیمه تخصصی آسانسور، 

آشنایی با بیمه های مرتبط با صنعت آسانسور

 

مقدمه:

 

توسعه صنعتی و گسترش آن مشكلاتی را برای بشر قرن 20به دنبال داشته است. از جمله این مشكلات توسعه بی رویه شهرها و شكل پیچیده تر آن ایجاد كلان شهرها با تمامی مشكلات و غالباً ناهنجاری های خاص آن بوده است. به عبارت ساده تر گسترش افقی شهرها ارتباط رودررو و معمول بین افراد را كاهش و بعضاً نیروی انسانی متحمل هزینه های گزاف به لحاظ زمان و سرمایه می شود. این امر از مدت ها قبل مشكل اصلی مسئولین برنامه ریزی مدیریت شهری، طراحان و مجریان شهرسازی و محققین علوم اجتماعی كشورهای پیشرفته بوده و نهایتاً ذهن جستجوگر بشر راه حل های مختلفی برای رفع این معضل ارائه كرد. یكی از این راهكارها، توسعه عمودی شهرها به جای توسعه افقی آنها بود كه موجب فراگیر شدن برج و بلندمرتبه سازی شد و ایجاد شهرهایی با شكل و شمایل جدید را به دنبال داشت. به تبع آن، نیازهای جدیدی نیز بروز كرد. یكی از این نیازها انتقال سریع نیروی انسانی، كالا و خدمات بود كه با ساخت آسانسور و بالابرها تحول شگرفی در صنعت ساخت و ساز به وجود آمد و شركت های معتبر آسانسورسازی در سراسر جهان گسترش یافتند.

كشور ما نیز – اگرچه با آهنگ كند و طولانی – اما به هر حال با این توسعه همراه گردیده. امروزه حداقل برای مردم شهرهای بزرگ ایران مثل تهران برج سازی و بلندمرتبه سازی امری كاملاً مانوس است. رواج استفاده از آسانسور در كشور ما همچون سایر كشورها و همانند هر وسیله ساخت بشر با خطراتی همراه می باشد. نتیجه طبیعی بروز خطر نیز ایجاد زیان یا مسئولیت و یا هر دو است. این موضوع سبب شد كه شركت های بیمه زیان مسئولیت های ناشی از بروز خطرات استفاده از آسانسور را از بیمه گذار (مالكین، صاحبین، نصب كنندگان آسانسور یا كسانی كه مسئولیت سرویس و نگهداری از آسانسور را به عهده دارند) به خود انتقال داده و رشته ای نسبتاً نوین در صنعت بیمه كشور ایجاد شد. شركت های بیمه نیز در ارائه پوشش های مناسب بیمه ای آسانسور به طیف وسیع سازندگان، نصابان، استفاده كنندگان و مالكین این وسیله سرویس هایی را ارائه می دهند كه در این مقاله به شرح مختصر آن می پردازیم.

قبل از آشنایی با انواع بیمه های رایج آسانسور، لازم است درباره بیمه مسئولیت توضیح مختصری داده شود:

 

بیمه مسئولیت:

 

طبق قانون مدنی كشور هر كس موجب زیان برای دیگری شود مسئول جبران آن است. مسئولیت، گونه های مختلفی دارد كه مهم ترین آنها مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی است. مسئولیت قانونی خود شامل مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی است. بنابراین تحقق مسئولیت قانونی منوط به ورود زیان به فرد (مسئولیت مدنی) یا جامعه (مسئولیت كیفری) است كه از لحاظ اصول حاكم بر قراردادهای بیمه، فقط مسئولیت مدنی قابل بیمه شدن است. به همین جهت ماده 4 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیان می دارد: "موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی ..." .

 

1- بیمه مسئولیت مدنی مالكین (تولیدكنندگان، نصابان، ...) آسانسور در قبال استفاده كنندگان:

 

به موجب این قرارداد مسئولیت، بیمه گذار (كه می تواند شامل مالكین، تولیدكنندگان، نصابان و شركت ها و افرادی كه مسئولیت سرویس و نگهداری از آسانسور را عهده دار هستند باشد) خسارت وارده به استفاده كنندگان از آسانسور را با توجه به شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه و بر اساس قانون و عرف بیمه در ایران جبران خواهد كرد. خسارات وارده می تواند جانی یا مالی باشد. خسارات جانی دیه فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشكی حداكثر تا سقف مندرج در قرارداد را شامل می شود.

 

2- بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان:

 

شركت های سازنده و نصب كننده آسانسور نیز همانند سایر شركت های تولیدی و خدماتی نگرانی حوادث حین كار را كه برای پرسنل و نیروی ماهر و غیر ماهرشان اتفاق می افتد داشته و دارند. بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان، غرامات ناشی از صدمات جانی و جسمانی كاركنان را كه ناشی از وقوع حوادث حین كار در محدوده مكانی مندرج در بیمه نامه باشد حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می نماید.

 

3- بیمه تمام خطر نصب (Erection All Risk Ins.) EAR

 

این بیمه نامه كه معمولاً مورد درخواست شركت های نصب كننده آسانسور است، آسانسورهایی را تحت پوشش قرار می دهد كه ارزش بسیار بالایی داشته و مدت زمان عملیات نصب آنها نسبتاً طولانی است و در صورت وقوع خطر حجم گسترده ای از كالا، سرمایه و نیروی انسانی تلف می شود. مدت اعتبار بیمه نامه از زمان آغاز عملیات نصب آسانسور شروع و در پایان عملیات نصب خاتمه می یابد. البته یك دوره آزمایش و نگهداری (كه بسته به مورد، زمان آن متفاوت است) نیز به مدت فوق افزوده می شود.

این بیمه نامه شامل دو بخش است:

-         خسارات مادی.

-         مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث.

 

خسارات مادی ارزش اقلام مورد نصب، هزینه نصب، كارهای ساختمانی و هزینه جمع آوری ضایعات را در بر می گیرد كه در صورت وقوع حادثه با توجه به پیشرفت فیزیكی عملیات نصب و با عنایت به شرایط و مقررات حاكم بر قرارداد خسارت وارده پرداخته می شود. ضمناً می توان عملیات نصب را نسبت به خطرات طبیعی (از قبیل زلزله، آتشفشان، سیل و ...) نیز تحت پوشش بیمه مذكور قرار داد.

بخش دوم ناظر بر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث است كه خسارات مالی و جانی وارده به آنها در هنگام نصب آسانسور توسط بیمه گذار را تحت پوشش قرار می دهد.

 

4- بیمه آتش سوزی

 

آسانسورها به خصوص در ساختمان های بزرگ همواره بخشی از ارزش افزوده یك ساختمان محسوب می شوند و جزئی از دارایی های ثابت اشخاص حقیقی و حقوقی را تشكیل می دهند. بنابراین همانطور كه ساختمان ها و تاسیسات آنها تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند آسانسور و متعلقات آن نیز به همراه ساختمان و یا به تنهایی می تواند تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی آن (سیل، زلزله، طوفان و ...) قرار گیرد.

در خاتمه و با توجه به توضیحات فوق، ارائه نرخ و شرایط پوشش های بیمه ای مذكور، منوط به اخذ و كسب اطلاعات تكمیلی دیگری است كه بعضی از آنها عبارتند از: نوع آسانسور – كاربری آسانسور – شركت سازنده – ظرفیت – سال ساخت – تعداد طبقات (توقف) – تعهدات درخواستی و درخصوص صدور بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان تعداد افراد شاغل در شركت می بایستی مشخص شود.

بدین ترتیب توصیه ما به تمام سازندگان – نصابان و تعمیركاران یا فروشندگان و حتی مدیران ساختمان این است كه حتماً آسانسور خود را در نزد یكی از شركت های معتبر بیمه نمایند. هزینه صدور این بیمه نامه در مقایسه با سایر هزینه های ساختمان بسیار ناچیز خواهد بود.

 

نظرات() 

پیام

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه تخصصی پله برقی، بیمه تخصصی آسانسور، آشنایی با خطرات پله برقی و اسانسور، 

پله برقی برای کودکان کوچک خطرناک است.

 این پیامی است که خیلی کم به گوش خانواده های ایرانی رسیده است مضاف بر آن بازیگوشی کودکان نیز بیشتر از آن است که بتوان آنها را از ور رفتن با دندانه های تیز و ریز پله برقی دور نگاه داشت

.بر اساس گزارشها پزشکان بلژیکی توانستند انگشت سه مورد از بچه هایی که در ماه های گذشته انگشتشان را از دست داده بودند را پیوند بزنند  كه این عمل بسیار پر هزینه بوده است

.فرودگاه بروکسل  کارشناسان ویژه ی پله برقی را فراخواند و آنها پس از بررسی هیچ ایرادی در سیستم پله برقی ها پیدا نکردند و تنها پیام گذشته را یادآوری نمودند که بزرگترها بایستی در هنگام نزدیک شدن و بکاربردن پله برقی حواسشان به کودکان باشد.

 

نظرات() 

مرگ و میر و صدمات ناشی ازآسانسورھا و پله برقی » 3

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:آشنایی با خطرات پله برقی و اسانسور، 

حوادث ناشی از آسانسورھا وپله برقیھا سالانه درامریكا 30 مورد كشته و
17 مورد جراحت وخیم و آسیب جدی ببارمی آورد.(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره كار امریكا و كمیسیون ایمنی محصولات مصرفی)
كه از این تعداد،تعدادكشته شدگان افراددرحال كاردرآسانسورھا و یا در مجاورت آنھا،درحال فعالینھایی مثل نصب،تعمیرو كاردرنزدیكی ومجاورت شفت ھا بوده است وعلت عمده مرگ ومیر، سقوط وگیركردن بین قسمت ھای متحرك آسانسورھا وپله برقیھا میباشد . ھمچنین برخی ازحوادث درمكان ھایی رخ میدھد كه كارگران بوسیله آسانسورھا ، وزنه ھای تعادل وقسمت ھای برق دار مورد ضربهو برخورد قرار می گیرند ویا روی سطوح معیوب داخل آسانسورھا قرار دارند.
پیشنھادات جھت پیشگیری ازجراحات ومرگ ومیردرآسانسورھا وپله برقیھا
شامل :
تمرینات حفاظتی وآموزش مناسب :
محدود كردن فضاھای برق دار وتجھیزات مكانیكی زمانیكه آسانسورھا وپله
برقی ھا خراب و در دست تعمیرمیباشند.
انتشار برنامه فضاھای بسته غیرمجاز برای شفت ھای آسانسورھا ·
نصب حفاظ (جھت جلوگیری ازسقوط) درشفت ھای آسانسور ویا نزدیك
آنھا.
كارفرمایان برنامه تعمیروبازرسی مناسب داشته باشند ·
كارفرمایان افراد كارآزموده را برای تعمیر وسرویس آسانسورھا وپله برقی ·
ھا استخدام نمایند.

 

از بیمه نامه های متناسب با خطرات مرتبط پله برقی و آسانسور  در جهت كاهش عوارض صدمات احتمالی و جبران خسارتهای جانی و مالی استفاده گردد

نظرات() 

مرگ ومیروحوادث ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:آشنایی با خطرات پله برقی و اسانسور، 

منبع : BLS

«نصب وتعمیر آسانسورها و پله برقی ها»

       دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمیر» مربوط به نصابان و تعمیركاران آسانسورها و بقیه شامل تعمیركاران ماشین آلات ، مهندسان ، مسئولین ساختمانی‌، برق كاران‌،‌سرویسكاران و...

ماموران  پاركینگ ها می باشد0

      مرك ومیر ناشی از گیركردن شامل گیر كردن در ماشین آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) یا بین دو اتاقك آسانسور و یا بین درب واتاقك می باشد.

 

 « كار در شفت ها واتاقك اسانسورها»

          مرگ و میر در این گروه بدلیل نظافت و تمیزكاری كنار شفت آسانسور، تعمیرو بازسازی  كلیدها ودیگر قسمت های شفت، برخورد با آسانسور و ریختن شفت‌های آسانسور ‌می‌باشد.

«كار در نزدیك شفت های آسانسور»

این نوع مرگ ومیركارگران ساختمانی را درگیر می نماید. 10 مورد مرگ ومیر بدلیل كار در نزدیك شفت های بدون حفاظ یا شفت با حفاظ نامناسب می باشد.(9 مورد آن بر اثر سقوط می باشد)

 

 

« جراحات ناشی ازكار درآسانسورها و پله برقی هادرمجاورت آنها»

 

        اگر چه میزان مرگ ومیر تعمیركاران و نصابان اسانسور بالاتر از میانگین می باشد ولی میزان جراحات كمتر می باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امریكا (98-1992) میزان جراحات و بیماری در این گروه ، 209 مورد در 10000 كارگر تمام وقت بود ( درمقایسه با آمار كل كارگران ساختمانی كه 381 مورد در 10000 كارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعمیركاران و نصابان ، بدلیل ضربه ، استفاده بیش از حد بویژه در بالابرها سقوط و گیركردن می باشد.

      طبق تحقیقات انجام شده در یكی از دانشگاههای واشنگتن روی كارگران ساختمانی 97-1990 به این نتیجه رسدیندكه بیشترین جراحات ناشی از ضربه ، بر اثر بریدن ، پیچ خوردگی و دررفتگی میباشد.

      جدی ترین جراحات ناشی از گیر كردن ، قطع انگشتان و دست وصدمات سر (بدلیل سقوط) بوده است .

 

      جهت پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از سقوط كارگران بر اثر آوار آسانسورها ، پیشنهاد ات زیر ارائه می گردد.

. تهیه لوازم حفاظت از سقوط برای تمام كارگرانی كه در معرض سقوط قرار دارند.

0 حفاظت حفره ها و گودال ها در معابر و فضا های كاری بوسیله سرپوش

« بررسی شفت ها بعنوان فضا های بسته »

تقریبا3/1 مرگ و میرهای مرتبط با كار در آسانسورها و... زمانی رخ می دهد كه كارگرجهت تعمیر وسرویس و یا فعالیت های دیگر (جوشكاری ،تمیزكاری و اصلاح قسمتهای خراب شده ) داخل شفت ها می رود.

كمیته استاندارد ساختمانی OSHA متذكرشده است كه كارگران قبل از ورود به فضا های بسته باید از ماهیت خطر، مراقبت های مورد نیازو نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و ضروری اطلاع كافی داشته باشند.

با وجود آنكه OSHA برای فضاهای بسته استاندارد خاصی ندارد. پیمانكاران ساختمانی در این رابطه تابع استانداردی می باشند كه كارفرمایان بكار می بندند.

 

تعریف OSHA از فضاهای بسته ، فضای محدود شده به اندازه ورود یك كارگر جهت انجام كار معین می باشد. و طراحی آن بر اساس كار ممتد و استقرار مداوم كارگر نمی باشد. گودال ها وشفت های آسانسورها مثال هایی از این فضا ها می باشد.

 

فضای بسته خطرناك بعنوان فضای بسته ای كه نیاز به مجوز دارد قلمداد می گردد. اگرچه شفت آسانسور در حال حركت برای كارگران درون شفت خطرناك بوده و جزء فضاهای بسته غیر مجاز می باشد، ولی كارفرمایان می توانند از استاندارد OSHA شماره 29 CFR 1910.146  تبعیت نمایند.

 

این استاندارد افرادرادر مورد وجود فضاهای بسته ، موقعیت ، و خطرات آنها وتهیه برنامه های ایمنی شامل عوامل حفاظتی ، خطرات قبل از ورود و عملیات نجات آگاه یابد.

 

روش دیگر ممنوع كردن ورود كارگران به گودال و شفت می باشد(اینكار بوسیله قفل كردن حفاظ راه  ورود و راه های دیگر عملی می گردد.

اگر لازم باشد درون شفت یا گودال عملیاتی را انجام داد، باید با حذف خطر آنرا به فضای بسته مجاز تبدیل نمود.(بطور مثال متوقف كردن آسانسور و حذف خطر)

جهت پیشگیری ازمرگ ومیردرگودال وشفت ها موارد زیرپیشنهاد می‌گردد.

 

·        رعایت استاندارد osha شماره 29CFR 1910.146

·        ترویج روش پیشگیرانه ازدسترسی غیرمجاز به فصاهای بسته آسانسورها.

·        كاربرد روش هایی جهت ایزولاسیون منابع تولید نیرو درآسانسورها(جهت جلوگیری ازتماس كارگران بامنابع انرژی خطرناك ، درهنگام ورود به فضاهای بسته )        

 

«كنترل وبازدید مناسب»

 

       تعدادی ازمرگ ومیرهای ناشی ازآسانسورها، پله برقی ها بدلیل عدم تهویه مناسب می باشد. كه با كنترل وبازدید مناسب ومرتب وانجام تهویه می توان ازآنها پیشگیری نمود.

جهت جلوگیری ازمرگ ومیرناشی ازسقوط به كارفرمایان موارد زیر پیشنهاد می شود.

·        كلیه آسانسورها بوسیله تكنسین كارآزموده بطوردوره ای بازدید وسرویس گردد.

 

·        ارزیابی برنامه ایمنی موجود، اجرای روش های آموزشی خاص وتاكید درشناسایی و كنترل خطرات درمحیط كار این روش نباید تنها به ارزیابی خطر قبل ازشروع كار واجرای كنترل اختصاصی محدود گردد.

 

·        شناسایی ومعرفی مكان های خطرزا ومحدود كردن آنها. قفل كردن برای پیشگیری ازسقوط مرگ بارمطلوب می باشد اما همیشه عملی نیست (سقوط منجربه فوت در شفت‌های آسانسورها معمولاٌ زمانی اتفاق می افتد كه درب آسانسورباز بوده ودكمه آسانسور زده می شود)

 

      بكارگیری روش های اخطاردهنده سریع درمورد خرابی ونقص آسانسور(مثل زنگ اخبار) ونصب علائم هشداردهنده روی درب آسانسور معیوب جهت اطمینان ازعدم بكارگیری آنها.

پله برقی های معیوب ونقص دار نیزعامل بسیاری ازمرگ ومیرها وجراحات می باشد.

      تعدادی ازاین حوادث بدلیل تغییرجهت ناگهانی پله درحال حركت می‌باشد‌ - تعداد زیادی نیزدر اثر گیركردن لباس بزرگسالان در زوائد وقسمت انتهائی پله برقی وحد فاصل بین دوپله درحال حركت و یا پله متحرك ودیواره می باشد.

 

 

«بكارگیری افراد متخصص وكارآزموده»

 

      تعدادی ازمرگ ومیرها دراثر بكارگماردن افراد متخصص جهت تعمیر وسرویس آسانسورها وپله برقی ها می باشد.كه جهت پیشگیری ازآن موارد زیرپیشنهادی می گردد.

·        بكارگماردن افراد كارآزموده ومجاز برای كاردرواحد اجرائی

·        فقط افراد مجاز درامرتعمیروسرویس، حضورداشته باشند.

 

·        بكارگیری روش اجرائی استاندارد، كه دستورالعمل ایمنی جهت انجام فعالیت های خطرناك را داشته باشد (بطورمثال حمل ونقل پیستون ها)

      امروزه اپراتورآسانسورهادرخصوص طرح وساخت آسانسور، طبق برنامه آموزشی بین المللی توسط كارخانه سازنده دوره می بیند.

      این دوره برای نصب كنندگان وتعمیركنندگان اجباری نیست .

این دوه عملی وتئوری بوده وكسب امتیاز ازطریق شركت دربرنامه‌های آموزشی مربوط به ایمنی آسانسورها وقبولی درامتحان كتبی ، عملی می‌گردد.

      طبق پیشنهاد اخیرانجمن مهندسان مكانیك امریكا ((ASME رعایت كد ایمنی آسانسورها وپله برقی برای كارفرمایانی كه افرادی را جهت تعمیروسرویس آسانسور وپله برقی بكار می گیرند، الزامی می‌باشد.

      این مقوله كارگرانی را كه درزمینه تمیزكاری مسیربالابرها (مثل شفت های آسانسور) ، راه اندازی آسانسور وتخلیه اضطراری آسانسور كارمی كنند آموزش می دهد. بكارگیری افراد دوره دیده وآموزش دیده ازتعداد زیادی ازمرگ ومیرهای شرح داده شده جلوگیری می نماید.

 

OSHA   موارد مورد نیاز را در تعدای ازاستانداردهای مربوط به ایمنی آسانسورها وپله برقی ها آموزش میدهد

نظرات() 

مرگ ومیروخدمات ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:آشنایی با خطرات پله برقی و اسانسور، 

«مقدمه»

      مركزحمایت ازحقوق كارگران CPWR عوامل موثربرمرگ ومیروخدمات

 ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده است.

      آسانسورها وپله برقی ها عامل صدمات جدی ومرگ ومیركارگران كه درنصب ، تعمیروسرویس آنها مشغول بكار هستند می‌باشد. آنها همچنین هنگام تمیزكردن شفت ها یا تعمیردرنزدیك شفت های بازدچارحادثه می گردند.

 

      سازمانهایی مثل سازمان مهندسان مكانیك آمریكا استانداردهایی برای ساخت وتعمیرواستفاده ایمن ازآسانسورها وپله برقی ها تنظیم كرده‌اند.

      این مقوله شامل اطلاعاتی ازآمار 7 ساله صدمات شغلی كشنده می باشد(98- 1992) كه توسط اداره آماركارآمریكا گردآوری شده است .

      دراین گزارش تفاسیری از مرگ ومیرناشی ازنصب وتعمیرآسانسورها ، پله برقی‌ها،‌ جرثقیل‌ها، بالابرها وماشین آلات صنعتی آمده است.

      علاوه برآن خلاصه تجزیه وتحلیل مرگ ومیروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقی ها در23 آگوست 2000-1992 توسط «كمیسیون ایمنی محصولات مصرفی» بررسی وگردآوری شده است .

 

«مرگ ومیرناشی ازكار درآسانسورها وپله برقی هاویادرمجاورت آنها»

 

      طبق «آمارصدمات وخیم وكشنده شغلی» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر كار وفعالیت درآسانسورها وپله برقی ها گزارش شده است . این آماردر7 سال 98- 92 گزارش شده كه به ازای هرسال 22 مورد می باشد.از این تعداد 108 مورد مربوط به كاردرآسانسورها و... 44 مورد مربوط به مسافران وافرادی كه طی كارسوار آسانسورها و... می شوند می‌باشد.

      از108 مورد ، 15 مورد درسال بدلیل سقوط درشفت های آسانسورها (42% طبق نمودارشماره  1) می باشد.

 

 

 

«تعمیركاران ونصابان آسانسورها»

 

      این افراد 41% موارد را شامل می شوند. 2 دلیل عمده مرگ ومیراین افراد گیركردن آنان بین آسانسوروشقت های آسانسور یا با دیگرآسانسورها وایجاد ضربه شدید(باهرعاملی كه عمدتاٌ آسانسورها می باشد) منجربه فوت می باشد.

 

 

« مرگ ومیر با توجه به علت حادثه و نوع فعالیت »

 

جدول شماره 1: مرگ و میر ناشی از كار در آسانسور ها و پله برقی ها و یادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعالیت (98-1992

 

 

نوع فعالیت

علت حادثه

نصب وتعمیر

كاردرشیفت یاواگن آسانسور

كاردرنزدیك آسانسور

تعداد

درصد

سقوط

18

10

17

45

42%

گیركردن بین 2 آسانسور یا شفت آسانسور

18

-

-

23

22%

ضربه خوردن

13

7

-

21

19%

آوار

7

-

-

9

8%

الكتریسته

7

-

-

7

6%

سایرموارد

-

-

-

-

3%

كل

65

23

20

108

100%

 

 

 

نظرات() 

اصل ۴۴ و چالش های خصوصی سازی بیمه

جمعه 29 مهر 1390

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:مقالات و اطلاعات بیمه، 

اصل ۴۴ و چالش های خصوصی سازی بیمهفرمان مقام معظم رهبری پیرامون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را باید یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصاد ایران یاد کرد زیرا اگر آثار این فرمان آنچنان که باید مورد بررسی قرار گیرد و این دستور با تمام اصول و فروع آن به مرحله اجرا درآید فصلی جدید در اقتصاد باز می شود.

با توجه به اینکه تجربه انحصار اقتصادی دولتها و محوریت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره ای بسیار تلخ و دارای تاثیر منفی فراوان در روند توسعه اقتصادی در کشور های جهان بوده، راهکار هایی برای رفع این مشکل در دنیا اتخاذ شده است.

بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظیم نیروی انسانی که به تدریج به نیروهایی حقوق بگیر و بدون انگیزه مبدل می شوند، بیکاری مفرط کارمندان که در درازمدت جز اتلاف سرمایه های ملی کار عمده ای از آنان بر نمی آید، فقدان هرگونه پویایی و نوآوری در روند امور جاری و طراحی برنامه ها، پایین آمدن تدریجی قدرت خرید کارمندان که به تدریج موجب فساد روز افزون دستگاه های دولتی از طریق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهای صوری و بی هیچ خاصیتی برای ملت برمی گردد.

زیان و ضرر تدریجی و به سقوط کشاندن موسسات تولیدی و بروز اختلاسهای بزرگ و مشکلاتی نظیر آن از جمله آثار مالکیت موسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی توسط دولت است.

فقدان شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در داخل نه تنها موجب فرار سرمایه ها از کشور می شود، بلکه این پدیده در درازمدت باعث خواهد شد سرمایه های خارج شده هم به کشور باز نگردد و فرهنگ سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور به صورت تدریجی از اذهان زدوده شود و سرمایه های خارجی وارد کشور نگردد.

از آنجا که از دیدگاه ایدئولوژیک، همه انسانها آزاد آفریده شده اند و هر فردی به فراخور تجربه، علم و توانایی خود صاحب استعداد و انگیزه برای خلاقیت های انسانی است، وظیفه دولت و حکومت ایجاب می کند که فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به نحوی مهیا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانایی های خود را به ظهور برسانند. اجرای اصل ۴۴ در واقع آماده سازی جامعه برای بروز استعدادهاست که در نتیجه نه تنها مردم به حقوق واقعی خود می رسند بلکه تلاش دسته جمعی ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادی برای همه خواهد بود.

اصل مهم عدالت اقتصادی و اجتماعی که ازاصول و پایه های اساسی نظام جمهوری اسلامی است ایجاب می کند که شرکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی نیز همانند حضور گسترده آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش تحقق یابد که یکی از شرایط و زمینه های تحقق این هدف شکوفایی بخش خصوصی و شرکت آزاد مردم در اینگونه فعالیت هاست.

تجربه کشورهای پیشرفته بیانگر این واقعیت است که گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی زمینه ساز بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی در آنها بوده است و حتی با کمی دقت در شرایط بین المللی شاهد آنیم که گسترش اقتدار و هژمونی بین المللی برخی از کشورها مرهون شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی آنها بوده است. به گزارش ایرنا،امروزه بر کسی پوشیده نیست که این شرکتهای بزرگ امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی و چینی هستند که موجب ایفای نقش سیاسی دولت های متبوع آنان در عرصه بین المللی شده اند.

در نتیجه هر کشوری که نتواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را به حد کافی فراهم کند نخواهد توانست در بازی های سیاسی و اقتصادی جهانی دارای نقش و موقعیت شود. سازمان تجارت جهانی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آیند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص از مدتها قبل تلاش هایی را شروع کرده است بر مدار و محور فعالیت بخش خصوصی کشورها می چرخد و کشورهایی می توانند وارد این سازمان شده و از مزایای آن بهره مند شوند که شرایط داخلی خود را برای شکوفایی موسسات خصوصی فراهم کرده باشند.

یکی از شرایط مهم برای عضویت در این سازمان آزادی گسترده برای فعالیت بخش خصوصی کشور است که برای دستیابی به این امر متعاقب فرمان مقام معظم رهبری همه ارگانها و مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور موظف شدند همه توان خود را برای اجرای کامل این اصل به کار گیرند و گامهای اولیه ای که برداشته شده نویدبخش سرعت اقدام ها و به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر است. باید توجه داشت که تحقق کامل این اهداف در اجرای اصل ۴۴ مرهون و مدیون عنایت کامل به نکات بسیار مهمی است. با نگاهی گذرا به کشورهای پیشرفته سرمایه داری به این نتیجه می رسیم که گستردگی بیش از حد شرکتهای خصوصی و حاکمیت آنان بر تولید و خدمات به این معنی نیست که شرکت ها کاملا به خود واگذار شده و هیچ نوع کنترل و نظارتی بر فعالیت های آنان از خارج صورت نگیرد بلکه همه شرکت ها بر مدار و محور قوانین ویژه ای فعالیت می کنند که از طریق آنها دولت نظارت و کنترل همه جانبه ای را بر آنان اعمال می کند و هیچ موسسه و بخش خصوصی نیست که بدور از اینگونه نظارت ها، قوانین و شرایطی که برای فعالیت های اقتصادی گذرانده شده هر آنچه را که می خواهد، انجام دهد.

تاسیس، چرخش فعالیتها، جریانات مربوط به نیروی انسانی، تولید، توزیع و قیمتها از یک قاعده معینی پیروی می کنند و هر موسسه ای به محض تخطی از قوانین و مقررات دولتی مربوط به خود اجازه ادامه فعالیت نخواهد داشت.

درست است که فعالیت تمام موسسات تولیدی و خدماتی براساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت می گیرد ولی همواره باید یک منشور اخلاقی و قانونی بر این رقابت ها حکمفرما باشد. توجه به این نکته در اجرای اصل ۴۴ و مشخصا در صنعت بیمه کشور بسیار مهم و حیاتی است و باید ترتیبی اتخاد شود که موسسات بزرگ بخصوص آنهایی که همچنان از بیت المال تغذیه می کنند با هر سیاست ناسالم عرصه را بر شرکت های کوچکتر از خود تنگ نسازند زیرا در این صورت اجرای اصل ۴۴ در صنعت بیمه با موانع و صدمات و لطمات جدی مواجه خواهد شد. به گفته رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، تاکنون دستورالعمل های جدیدی که برای اجرای بیمه شخص ثالث از طرف دستگاههای رسمی ذیربط تدوین شده و می شود بتدریج شرکتهای بیمه را بسوی ضرر و زیان فاحش سوق می دهد و در این رهگذر شرکت های خصوصی لطمات جبران ناپذیری خواهند دید.

علی موسی رضا افزود: این امر به علت بی توجهی به برخی واقعیت های پیرامون بیمه شخص ثالث، اجرای اصل ۴۴ در خصوص شرکت های بیمه با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد که هرچه سریعتر برای رفع این نقیصه باید چاره اندیشی شود.

کنار زدن و به سقوط کشاندن شرکت های کوچک بیمه توسط شرکت های بزرگ در دهه نود در کشورهای انگلیس و امارات متحده عربی سابقه داشته است که البته بعدا حتی المقدور در آن کشورها هم جلوی این نوع اقدام ها گرفته شد.

اگر بنا باشد که دست شرکت های بزرگ دولتی بازگذاشته شود که در جهت پیشرفت خود و به قیمت خسران فاحش دیگران هرگونه اقدامی را علیه شرکت های غیردولتی جدید انجام دهند، حداقل در صنعت بیمه می توان پیش بینی کرد که مسیر اصل ۴۴ و گسترش بخش خصوصی در این صنعت با چالشهای زیادی گرفتار خواهد شد.روزنامه ابتکار

 

نظرات() 

مثلث بانک، بورس، بیمه: طلایی یا برمودا . (دنیای اقتصاد)

جمعه 29 مهر 1390

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:مقالات و اطلاعات بیمه، 

مثلث بانک، بورس، بیمه: طلایی یا برمودا . (دنیای اقتصاد)

اینکه در نظام مالی کشور ما بانک‌ها نقش مسلط را دارند حرف تازه‌ای نیست. ولی آنچه می‌تواند بازار قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان و صاحبان پس‌انداز یعنی صاحبان وجوه مازاد و صاحبان کسری یعنی سرمایه‌گذاران را از نااطمینانی‌ها رها سازد، حضور خلاق مثلث «بانک»، «بورس»، «بیمه» است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عام‌المنفعه وجود یک بازار مالی عمیق و کارآ از پیش نیازها به حساب می‌آید. اما نقش سیستم مالی در هر اقتصادی چیست؟ بدون تردید نقش اساسی و اولیه آن تجهیز «منابع» برای «مصارف» در سرمایه‌گذاری‌های مولد در جامعه است. یک بازار پول و سرمایه کارآ منابع کمیاب جامعه را به سوی فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که بیشترین بازده را در بر داشته باشد. این امر رشد اقتصادی یا به تعبیر اقتصاددانان، مرزهای منحنی امکانات تولیدی جامعه را به سوی رفاه بیشتر می‌کشاند. این تجهیز پس‌اندازهای مردم در بهترین شرایط، بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا کالا و خدمت بیشتری تولید و عرضه نمایند و لذا اشتغالزایی کنند.

امروزه توسعه بازارهای مالی جزو وظایف اساسی دولت‌ها به شمار می‌رود. آنها می‌توانند و باید با سیاست‌گذاری‌ها و تدوین مقررات مناسب محیط رقابتی لازم را برای بازار مالی فراهم کنند. آنها باید شرکت‌ها را در به کارگیری مناسب ابزار بدهی (مثل اوراق مشارکت) و ابزارهای سهام کمک کنند. آنها وظیفه دارند که با حمایت مناسب از منافع پس‌اندازکنندگان، به وسیله کاهش ریسک‌ها و توسعه صنعت بیمه، از اتلاف منابع جامعه و بی‌نشاطی بازارهای مالی جلوگیری کنند. بازارهای مالی کارآ و کارآمد به مساله مهم مشارکت مردم در امور جامعه از طریق وسعت بخشیدن به مالکیت دارایی‌ها شکل و قوام می‌بخشد. هرچه افراد بیشتری سهامدار شوند، احساس تعلق و فرصت مشارکت بیشتری پیدا می‌کنند و از مواهب سرمایه‌های هرچند کوچک خود می‌توانند بهره بهتر ببرند. یکی از ابعاد رشد اقتصادی فراگیر همین معنی را می‌خواهد برای جوامع ارمغان آورد.

در اینجا به طور مختصر به جنبه‌ای از مسائل بانک‌ها اشاره می‌شود. تعداد بانک‌ها هرچند مهم است، ولی رابطه و مناسبات آنها با یکدیگر و به محوریت بانک مرکزی ساختار صنعت بانکداری را شکل می‌دهد و این صنعت بانکداری است که باید داده و ستانده مفید برای مردم داشته باشد. سیستم مالی کشور اگر قرار است یکپارچه و با حداقل اخلال عمل کند، راهی جز اتکا به نهادهای رقابتی ندارد. این نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سه روزه اگر بتوانند بازارهای کشور را در سمت و سوی طراحی، پذیرش و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و کارآمدی آنها و راه‌های تعمیق آن بازارها راهنما باشند، به رسالت خود دست یافته‌اند. اگر بحث‌های غیرشعاری و عالمانه این مباحث نرخ‌های بهره اولیه بازارهای پولی را برای تجهیز کارآمد در پس‌اندازهای خصوصی با توجه به شرایط تورمی حال و آینده کشور هدایت کنند و به تدوین کارآتر بسته پولی بانک مرکزی رهنمون سازند تا به سوی تخصیص بهینه اعتبارات گام برداشته شود و ماحصل این مباحث در همایش‌های بازار بانک، بورس و بیمه به کم و کیف رقابت‌پذیری این بازار و سوددهی عقلایی نهادهای فعال در آن بپردازد، باید بحث مهم آزادسازی‌های مالی با توجه به تجارب سایر کشورهای نفتی در حال توسعه و آثار آن بر پیکره اقتصاد ملی مدنظر باشد. آیا امیدواری هست که از دل مباحث این چند روز نسخه‌ای شفابخش برای حرکت به سمت تقاضای اعتبارات بیرون آید؟ آیا بازار مالی کشور، صاحب یک استراتژی مدون است؟ چشم‌انداز و رسالت آن با تغییرات شرایط پیش رو چگونه باید ارزیابی شود؟ بانک مرکزی می‌گوید چند هیات برای مذاکره به بانک‌های خارج اعزام شده‌اند؟ حضور این بانک‌ها به رقابت‌پذیری و صنعت بانکداری و کاهش قیمت تمام شده خدمات و محصولات مالی چقدر کمک می‌کند؟ توانمندی مدیریتی نهادهای بانک‌ها و بورس‌ها و بیمه‌ها از الزامات یک سیستم مالی موثر است، چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ این فهرست توقعات از همایش‌های این بازار سر دراز دارد، چرا که مردم چشم انتظار آنند که این مثلث بانک، بورس و بیمه مثل بیشتر کشورهای نوظهور در کوتاه‌مدت برای آنها رفاه و استفاده بهتر از امکانات را به بار آورد و با کمک به رشد اقتصادی، فراگیری منافع عموم را حمایت کند و بار مالی دولت‌ها را در تجهیز پس‌اندازهای خصوصی برای مصارف پربازده و کم‌ریسک (به کمک بیمه‌ها) کاهش دهد. م20/10

نویسنده: دکتراحمد یزدان‌پناه

 

نظرات() 

بیمه تضمین آرامش و ثروت ملی

جمعه 29 مهر 1390

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:بیمه، مقالات و اطلاعات بیمه، 

بیمه تضمین آرامش و ثروت ملی

دلگرمی کارآفرین آرامش کارفرما زمینه ارتقای صنعت بیمه در کشور را فراهم کنیم

صنعت بیمه در ایران تاکنون کوشیده تا زمینه امنیت زندگی فراسوی بودن فرد، خانواده و نهایتاً جامعه سبز و با طراوت باشد و همچنین چشم انداز آینده دلگرم و امیدوارکننده رخ بنمایاند. اما نباید فراموش کرد که بیمه علاوه بر امنیت بخشی می خواهد دریچه های حمایت را برای روزگاران ناسازگاری ها، از کارافتادگی ها، بی سرپرستی ها، آسیب دیدگان برآمده از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، تامین امکانات اولیه زندگی نیازمندان، اشتغال و... و... بگشاید- و می گشاید-. سویه دیگری نیز از فلسفه و اهداف صنعت بیمه در کشورمان را می توان این گونه تعریف کرد که چرخ دنده های اقتصاد و داد و ستد و مال التجاره مردمی در بستر ایمنی گردش داشته باشد. حال چقدر این کلیات اهداف بیمه ای تحقق یافته و می یابد و به سرمنزل مقصود رسیده و خواهد رسید و همچنین تاثیرات مفید و ضروری این سیستم برای بیمه گذاران و کشور و جامعه را تا حد امکان از زبان قشرهای گوناگون مردم می خوانیم.

جدای از این اصول قانونی به دو نکته باید توجه کرد. فرهنگ سازی و ارتقاء بیشتر آگاهی به شکل ارائه توضیحات فنی به زبان ساده برای مردم، و تبلیغات معتبر رسمی در جهت اعتلای هرچه بیشتر و بهتر فواید بیمه. پدیده بیمه که امروزه نیز عنوان صنعت را پیشوند خود دارد به باور برخی از کارشناسان و اقتصاددانان پیشینه ای دیرینه در زندگی انسان دارد. فلسفه و هدف پایه گذاری بیمه با سابقه حدود چهار قرن مأخذ فراگیر شده در بخش های مختلف جوامع انسانی، اقتصادی- تجاری حفظ حقوق مالی و جانی مردمان در رهگذر زندگی و جبران زیان وارده در قبال حوادث بوده است.
این نگرش به مرور زمان، امروزه در تشکل های رسمی و معتبر و در قالب شرکت، سازمان و بنگاه و براساس شروط مدون و نظامند منعقده مابین یک تشکل (بیمه کننده) و شخص (بیمه گذار) در متن زندگانی انسان ها و جوامع، جایگاه با اهمیت و حیاتی یافته است. بر این مبنا، وظیفه شرکت های بیمه کننده حفظ حقوق بیمه گذاران در زمینه های سلامت و یا اموال بر طبق پیمان نامه فی مابین است. همانگونه که اشاره شد، در صورت هر نوع وقوع خسارت که احتمال و ممکن می نمایاند و مستند بر عقد قرارداد باشد. بیمه کننده موظف به جبران زیان جانی و یا مالی بیمه گذار است.

لزوم فرهنگ سازی و تفهیم ضوابط امروزه بیمه در کشورها نقشی در تحکیم ساماندهی و فرآیندهای زندگی افراد دارد. بدیهی است آگاه سازی، توسعه فرهنگ باوری و تحلیل و تفهیم مقررات و شروط جامع بیمه در تمامی مباحث مربوط به نوع و موضوع قرارداد در چرخه های انسانی- اقتصادی و تجاری موجب ثبات امنیت در پروسه زندگی: دادو ستدها و ایجاد موقعیت های جذب و تشویق مخاطبان بیشتر در هر طیف جامعه می شود. شناخت مطلوب و آگاهی از مهندسی صنعت بیمه، سبب ایمنی و آسودگی خاطر در زمان حال و آینده می شود. البته عمل به تعهد و نگاهی عادلانه و تامین غرامت، به نوعی احیای ادامه کار و سلامت و... بیمه گذار خواهد شد. لازمه حصول این موارد تبیین و تفهیم ماهیت و کیفیت و اطلاع رسانی جامع مخاطبان و بیمه گذاران است. در این شرایط فرد و افراد با اطمینان خاطر بیشتر به تصمیم گیری و گزینش نوع بیمه می پردازد. تاکید بر فرهنگ سازی و آگاهی مردمان به لحاظ آن است که چندان سررشته چگونگی انجام عملیات و محاسبات فنی صنعت بیمه در ریخت و ریز زندگی متعارف و معمولی نزد خیلی ها، شفاف و قاطعانه نیست و صرفاً دقایقی نکاتی هنگام انعقاد قرارداد برای شان توضیح داده می شود. لذا اطلاع رسانی و تشریح مقررات قانون بیمه که طبعاً تابع تغییرات ساز و بافت های اقتصادی، اجتماعی و... خواهد بود، موجب ارتقای دانش مخاطبان می شود و جایی برای گلایه یا احتمالا تردید در تضعیف حقوق حقه شان، باقی نخواهد ماند. پشیمانم که بیمه نیستم کارفرمای یک کارگاه کوچک تولید کفش، است.
چهار نفر کارگرش تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما خودش بیمه نیست. سی سال در کارگاه شاگردی و استادی کرده الان در شصت سالگی از اینکه خود را بیمه نکرده است، ابراز پشیمانی می کند. «محمدتقی قریب» می گوید از نسل خانوادگی «دکتر قریب» معروف است. آرام صحبت می کند. پنداری در هاله ای که معلوم نیست ازخستگی سی ساله کار و یا تاثیر چند بار عمل جراحی در بدنش که یکی عمل باز قلب بوده است، پیام می دهد. او بیمه بودن را خوب و مفید به حال بیمه شونده می داند و می گوید: چهار نفر کارگران کارگاهش که به اجاره سپرده است را بیمه تامین اجتماعی کرده ولی خودش پس از ۳۰ سال کار و به عنوان کارفرما بیمه نیست. - «اشتباه کردم که خودم را بیمه نکرده ام.» همسرش کارمند بازنشسته و تحت پوشش بیمه است.

او می گوید: «مقداری از هزینه های درمانی اش از طریق بیمه همسرش تامین می کرده است اما بیش از دو میلیون تومان بابت هزینه عمل قلب خود در سال ها پیش را شخصاً و نقد پرداخت کرده است.» یکبار به فکر می افتد و می رود سازمان بیمه و برای مدت شش ماه خود را بیمه می کند. بعد می پرسد اگر ۱۵-۱۰ سال حق بیمه بپردازد، بعد می تواند از مزایای بازنشستگی و مستمری برخوردار شود؟ جواب داده بودند: نمی شود چون خانمتان از بیمه بازنشستگی استفاده می کند.» در حالی که بر طبق قانون، چنانچه یک کارگر ولو برای مدت کمی در محلی مشغول کار می شود کارفر می باید او را برای همان مدت بیمه کرده باشد، اما برخی از کارفرمایان خصوصاً ساختمانی، کارگران را به لحاظ انجام کار مقطعی شان، بیمه نمی کنند. این غفلت و یا بی توجهی آنگاه مشکل ساز می شود که کارگر حین انجام کار دچار حادثه ای شده باشد. بیمه؛ چتر سبز آرامش بر زندگی یک سازنده و نصاب اسکلت فلزی ساختمانی، می گوید بیمه کارگران در کارگاه و در حین ساختمان سازی موجب امنیت اقتصادی و پشتکار آنان و راحتی خیال کارفرما می شود. کارگر بیمه باشد طبعاً با پشتکار و دلگرمی بیشتر کار خود را انجام می دهد. بیمه این مزیت را نیز دارد چنانچه خدای ناکرده برای کارگری اتفاقی ناراحت کننده رخ دهد و در بستر بیماری بیفتد، خانواده اش نیز نگران و درمانده گذران و هزینه زندگی نمی شود. در چنان شرایطی، کارفرما هم دچار نگرانی و دغدغه قانونی نخواهد شد.
پس، بیمه هم به نفع کارگر و هم به سود کارفرما است. متاسفانه برخی کارگران باتوجه به شرایط کاری اقتصادی کشور روی به کارهای مقطعی می برند که اغلب توجه به بیمه شدن خود نمی کنند. در این وضع، کارفرمایانی هم مثلا برای آن که وجهی بابت تامین بیمه چند کارگر خود نپردازند، حق قانونی شان را از بهره مندی بیمه، نادیده می گیرند. سایه روشن های بیمه وی سپس به موردی متضاد درباره عدم تحقق حمایت بیمه کننده اشاره می کند: حدود ۹-۸سال پیش یک کارگر غیرایرانی که تحت پوشش بیمه- حوادث- بود در جریان کار در یک ساختمان دچار حادثه ای می شود. یک گروه کارشناس علت وقوع حادثه و صدمات وارده به کارگر مذکور را بررسی می کنند.

حمایت های مردمی و دولتی از صنعت بیمه، پشتوانه ای مناسب برای توسعه اقتصادی کشور است و تقویت اقتصادی، گسترش دامنه اشتغال و در نتیجه پویایی، شادابی و امیدواری فزونتر در لایه های جامعه می گستراند. از آنجا که دولت ها مسئولیت اولیه و راهبردی کلان بیمه را رهبری و رصد کرده و می کنند اعتقاد به این موضوع طبعاً در چگونگی کارکرد، اقدامات و تقویت بنیه های سیستم بیمه ای نقش شایان و قابل توجهی را در بخش صنعت بیمه ایفا می کند. توسعه صنعت بیمه و افزایش بیمه گذار از طریق برنامه ریزی های دولت و مصوبات مجلس طی چند سال گذشته غیرقابل انکار است. اما هنوز بسیاری از قشرها و لایه های جامعه از مزایای بیمه محروم هستند. در این ارتباط، گفته های بیمه شدگان حاکی از مهم خواندن بیمه و بیمه شدن ها است اما درباره از زمینه ها نیز معترفند وسعشان نمی رسد بعضی داروها که مشمول بیمه نیستند را تأمین کنند چون قیمت بالا دارند و این می تواند مشکل ساز در روند درمان شود. رئیس کانون شورای اسلامی کار کشور، پیرامون موقعیت بیمه در کشور، معتقد است کشورهای مسلمان نشین پیشتر از غربیان، از محل منابع عمومی به این امر پرداخته اند. در ایران اوایل دهه ۱۳۳۰ چارچوب مشخص تر درباره تشکیل بیمه معین می شود و هر قدر عرصه اقتصادی کشور به سمت صنعتی تر شدن می رود، پویایی نظام بیمه ای بارورتر می شود. صنعت بیمه در کشورمان شامل دو بخش دولتی و خصوصی است اما عمده امور بیمه ای توسط بخش دولتی توزیع می شود. البته بخش های خصوصی در زمینه بیمه اموال فعال تر هستند. بعضاً بیمه مکمل اشخاص را خدمات دهی می کنند. بیشتر مردم بیمه گذار چه در بخش کارمندی و کارگری و چه افراد متفرقه به عنوان بیمه گذار «خوداختیاری» تحت پوشش بیمه های دولتی هستند. برخی از بیمه شدگان همواره از میزان خدمات و تسهیلات ارائه شده گلایه داشته و دارند. عدم شمول پاره ای از نیازهای درمانی متعارف و تقریباً عمومی در تعهدات بیمه گران- سیستم دولتی-، خروج بعضی ازاقلام دارویی از چرخه تحت پوشش درمانی، نوبت های مدت دار برای بستری و درمان بیماران مبتلا به امراض بعضاً سخت مثلاً جراحی قلب و ... معمولاً سبب ایجاد مشکلات در برابر اهداف دولتی سازمان های مربوطه در زمینه تامین امنیت و آرامش و رضایتمندی مشتریان (بیمه شدگان) می شود. البته گفتنی است که بخش تامین اجتماعی و براساس آئینامه جدید سازمان دارای یک شخصیت حقوقی و استقلال مالی- اداری شده است. اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیرعامل و نظارت سازمان براساس ماده ۶ قانون مربوطه، عبارتند از: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزرای رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموش پزشکی، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن و معاونان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی- رئیس جمهور، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور. بیمه یک صرفه جویی اقتصادی است ۶ ماه پیش از حادثه آتش سوزی، تنها کالای مواد شیمیایی فروشگاهش را بیمه کرده بود و حالا در مغازه کنونی خود که در محل دیگر و جدیدی است هم کالاهای شیمیایی و هم لوازم ساختمان فروشگاه خود را بیمه کرده است.
منبع: سیب آس

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 14 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :