تبلیغات
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 } - ثالث و بدنه
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 }
بیمه تخصصی آسانسور-بیمه عمر
بیمه کارآفرین نمایندگی 2801 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تخصصی آسانسور و پله برقی و بیمه تكمیل درمان - اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است
جهت مشاوره رایگان با شماره 09123161251 و 09128885238 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.com

ثالث و بدنه

دوشنبه 12 مهر 1389

نویسنده: محمد تقی اقدام |

"بیمه نامه شخص ثالث"

 دراین نوع بیمه ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی و مالی ) تحت پوشش قرار می گیرد . منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی ،نقص عضو ،از کار افتادگی ( جزئی یا کلی -موقت یا دائم) یا دیه فوت  شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد (هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه خواهد شود). منظور از خسارتهای مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب  حوادث مشمول بیمه ،به اموال شخص ثالث وارد شود. بیمه شخص ثالث در اغلب کشورهای جهان اجباری شده و درایران نیز از سال 1347 تاکنون داشتن آن اجباری است و پوششهای مازاد بر سقف اجباری مصوب قانونی ، به صورت پوشش های اختیاری مازاد به متقاضیان ارائه میشود.

خطرات تحت پوشش" "

حوادث مشمول این بیمه نامه عبارتست از هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط، واژگونی ،آتش سوزی، یا انفجار وسایل نقلیه مورد بیمه و نیز خسارتی که از محمولات وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود . اشخاصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند ثالث تلقی میشوند به استثنای راننده مسبب حادثه

خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه"

1. خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

2. خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

3. خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

4. خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم

5.خسارات ناشی از حوادثی که درخارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد

بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از کلیه زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی ، اجباری اعلام شده و بهتر است دارندگان وسایط نقلیه به هنگام مراجعه به شعب و نمایندگی های بیمه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و کافی متناسب با ارزش ریالی دیه کامل مرد مسلمان و تعهدات مالی مازاد را بنمایند تا درزمان بروز  خسارت های احتمالی از مشکلات ناشی از نداشتن بیمه نامه کامل پیش گیری کنند . چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن بیمه نامه و تصادف با وسیله نقلیه ، منجر به فوت یا نقص عضو یا خسارت های مالی سنگین به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشکلات حاشیه ای متعدد ناشی از تصادف قادر به جبران خسارت وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محکوم شده اند . پس رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه کامل شخص ثالث و مازاد حتی برای یک لحظه اشتباه محض است.

 

"تخفیف عدم خسارت "

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتی از طرف بیمه گر نگردد، هنگام تجدید بیمه نامه ، تخفیف های زیر اعمال می شود:

** برای یک سال عدم خسارت 10 درصد حق بیمه سالانه

** برای دو سال عدم خسارت 15 درصد حق بیمه سالانه

**برای سه سال عدم خسارت 20 درصد حق بیمه سالانه

** برای چهار سال عدم خسارت 30 درصد حق بیمه سالانه

** برای پنج سال عدم خسارت 40 درصد حق بیمه سالانه

** برای شش سال عدم خسارت وبیشتر 50 درصد حق بیمه سالانه

**تخفیف عدم خسارت برای بیمه مازاد هر سال 5 درصد است که ظرف مدت 10 سال به 50 درصد بالغ خواهد شد.     

پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس (کروکی)"

شرکت بیمه کارآفرین به منظور رفاه بیمه گذاران محترم و زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های ترافیک که پس از این گونه حوادث ایجاد می شوند ، خسارت مالی واقع شده در محدوده شهر ها را درصورت داشتن شرایط مندرج در پشت کارت بیمه نامه شخص ثالث تا حداکثر سقف سه میلیون ریال بدون گزارش پلیس (کروکی )جبران می کند.

بیمه حوادث سرنشین و راننده" "

این بیمه نامه به عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می شود و بموجب آن ، خسارت جانی وارده به راننده و سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده  در اثر حوادث رانندگی تحت پوشش قرار می گیرد . براساس این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان وسیله نقلیه مشمول بیمه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است . همچنین چنانچه راننده وسیله نقلیه بیمه شده دراثر حادثه رانندگی محکوم به پرداخت دیه سرنشینان اتومبیل خود شود لیکن دیه متعلقه ایشان بیش از سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث باشد ، مابه التفاوت آن با رعایت سقف و شرایط مربوطه از محل پوشش حوادث سرنشین جبران می شود.

 

 

*مدارک لازم جهت خرید بیمه نامه شخص ثالث و حوادث سرنشین*

1. مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن

2.  بیمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن

3. تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه نامه

4. همراه داشتن کد ملی و کد پستی

به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع استفاده آن و پوششهای مورد نیاز (درخواستی ) بیمه گذار تکمیل گردد

     *  سایر موارد و اطلاعات *

جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث ، حداقل 72 ساعت (اداری ) قبل از اتمام مهلت بیمه نامه اقدام فرمائید چنانچه بیمه نامه قبلی نداشته و یا از تاریخ اتمام اعتبار بیمه نامه یکسال یابیشتر گذشته باشد معادل صد درصد حق بیمه شخص ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تاخیر در حق بیمه بیمه نامه جدید جریمه اعمال میگردد

 

"بیمه بدنه"

دراین نوع بیمه نامه ، تعهد بیمه گر جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است . به عبارت دیگر ، بیمه گر با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می نماید در مقابل دریافت حق بیمه و پس از بازدید و تایید سلامت اتومبیل ، چنانچه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه اعم از  آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگونی ، سقوط )و سرقت ،وسیله نقلیه بیمه شده ازبین رفته و یا به آن خسارت وارد شود ، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت کند                                                                          

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه" "

علاوه بر خطرات اصلی تحت پوشش مذکور در بیمه بدنه ، خطرات ذیل نیز با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند:

        1. سرقت قطعات اصلی و اضافی منصوبه برروی خودرو

2. شکست شیشه و پاشیده شدن مواد اسیدی

          4. هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه خسارت دیده

          5. سیل و زلزله و آتشفشان

6. نوسان قیمت خودرو

"امتیازات و تسهیلات بیمه کار آفرین "   

الف) پرداخت حق بیمه به صورت نقد و اقساط

ب) تخفیف عدم خسارت

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه، خودروی بیمه شده دچار حادثه نشود تخفیف هایی به شرح زیر به بیمه گذار تعلق می گیرد:

یک سال                            25در صد تخفیف در حق بیمه

دو سال متوالی                   35در صد تخفیف در حق بیمه

سه سال متوالی                 45در صد تخفیف در حق بیمه

چهار سال متوالی                60در صد تخفیف در حق بیمه

فرانشیز خسارت

در پرداخت خسارت بدنه ، بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار می باشد که اصطلاحاً ((فرانشیز )) نامیده میشود

فرانشیز خسارت در شرکت بیمه کارآفرین بشرح ذیل اعمال می گردد:

1.فرانشیز خسارت اول : ده درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان -/100000ریال

2.فرانشیز خسارت دوم : بیست درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان -/200000ریال

3.فرانشیز خسارت سوم : سی درصد مبلغ خسارت و حداقل بمیزان -/300000ریال

تخفیف هیات علمی وپیراپزشکان" "

اعضای هیات علمی وپیراپزشکان درصورت ارائه معرفینامه از کارگزینی محل خدمت خود می توانند از 20% تخفیف توافقی در بیمه بدنه اتومبیل مربوط به خود استفاده نمایند.

خسارتهای تحت پوشش:

جبران خسارتهای وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوطه ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

1. خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی وسقوط موضوع بیمه باشد یا چنانچه درحین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

2.خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم  اصلی همراه آن وارد گردد 

3.درصورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

4.خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود

5. خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده حداکثر تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

هزینه های قابل تامین "

هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خسارت های غیر قابل جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود: :

1. خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای

2.خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود

3.خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد

4.درصورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه درحکم بطلان آن نیست

5.خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد

6.خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد واصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد

7.خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه درصورتی که ناشی از نقص و خرابی درکارکرد آنها باشد.

خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود 8.

انتقال مالکیت:

درصورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هریک از انحا. قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید درصورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت 0

درصورت انتقال مالکیت موضوع باید به منظور صدور الحاقیه لازم وقبول آن به اطلاع بیمه گر رسانده شود در غیر اینصورت خسارت می تواند به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه متعلقه پرداخت شود.

توجه: چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارتهای وارده در قبال مالک جدید نخواهد داشت 0

وظایف و تعهد بیمه گذار:

 

 

     1.اظهار مشخصات خطر و تغییرات حاصل در آن

چنانچه بیمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بیمه از اظهار مطالبی موثر در سنجش خطری که از آن مطلع بوده خودداری یا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاری بکند ، قرارداد بیمه باطل است ولو آنکه مطالب کتمان شده یا برخلاف واقع در وقوع خسارت هیچگونه تاثیری نداشته باشد . دراین صورت نه فقط حق بیمه هایی که پرداخته است به او مسترد نمی شود بلکه بیمه گر حق دارد حق بیمه های معوق تا تاریخ حادثه را نیزمطالبه و دریافت کند (ماده 12 قانون بیمه)

2.پرداخت حق بیمه

به محض صدور بیمه نامه ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود و ملزم است که حق بیمه را به نحوی که در بیمه نامه پیش بینی میشود پرداخت کند و گرنه بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت .

این واحد صدور به منظور حمایت مالی از بیمه گذاران بیمه بدنه آمادگی دارند در زمینه پرداخت حق بیمه تسهیلاتی را در خصوص تقسیط حق بیمه براساس شرایط و مقررات ارائه نمایند .

به منظور تعیین حق بیمه ، می بایست نوع ، مورد استفاده ، ارزش روز خودرو و مشخصات دیگر آن در نظر گرفته شود،لذا اعلام مبلغ دقیق حق بیمه پس از مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید خودرو امکان پذیر می باشد

3.اعلام تشدید خطر

 هرگاه درطول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به بیمه گر اعلام نماید در غیر اینصورت و درصورت وقوع حادثه ، خسارت پرداختی به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه متناسب با خطر  خواهد بود .

4.اعلام خسارت

 بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند

5.خودداری از انتقال یا تعمیر اتومبیل

بیمه گذار باید از جابه جا کردن وسیله نقلیه مورد بیمه (جز به دستور مقامات انتظامی در مواقع لازم ) یا تعمیر آن خودداری کند ، مگر این که موافقت بیمه گر را دراین خصوص جلب کرده باشد . درغیر این صورت بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند .

     6.انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر

به میزان خسارت پرداخت شده حقوق بیمه گذار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع حادثه منجر به خسارت هستند ، به بیمه گر منتقل می شود

     * مدارک لازم برای خرید بیمه نامه بدنه *

1.مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن

2- تکمیل فرم پیشنهاد بدنه در واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید اولیه بدنه خودروتوسط کارشناس بیمه گر

 3- ارائه بیمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن بهمراه استعلام عدم خسارت آن

 4- همراه داشتن کد ملی و کد پستی 

به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت ، لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه  ،نوع مورد استفاده ، مالکیت خودرو و نوع پوششهای درخواستی تکمیل گردد

  *سایر موارد و اطلاعات لازم *

توجه داشته باشید با توجه به اینکه درهنگام پرداخت خسارت ارزش روز خودرو مورد توجه قرار میگیرد ضروریست قیمت روز مبنای پوشش بیمه ای قرار گیرد تا ضرر و زیانی متوجه بیمه گذار نگردد

نحوه تمدید بیمه نامه:

برای تمدید بیمه نامه درصورت مراجعه (تا 24 ساعت ) قبل از انقضای تاریخ بیمه نامه قبلی نیازی به بازدید اتومبیل نمی باشد لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضای بیمه نامه جهت تمدید آن اقدام فرمایند

کلیه بیمه گذاران و زیاندیدگان موظفند ظرف مدت حداکثر 5 روز به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه کارآفرین مراجعه و اعلام خسارت فرمایند

  

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت:

 خسارات شخص ثالث مالی مدارک مورد نیاز

1.اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

2. اصل بیمه نامه شخص ثالث زیاندیده

3. گواهینامه های رانندگی مقصر و زیاندیده 

4.کارت شناسائی خودروی مقصر حادثه

5.اصل سند مالکیت خودروی زیاندیده 

6.ارائه کروکی تصادف درخساراتی که بالاتر از مبلغ سه میلیون ریال می باشد

7. درخسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیاندیده جهت بازدید کارشناس الزامی است 

8. در خسارات دارای کروکی بالاتر از مبلغ پنج میلیون ریال مراجعه هردو خودرو مقصر و زیاندیده جهت بازدید کارشناس الزامی است

 

خسارات شخص ثالث جانی مدارک مورد نیاز

1.اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر

2. اصل گواهینامه مقصر حادثه

3. کروکی تصادف 

4. گزارشات و صورتجلسات نیروی انتظامی 

5.اوراق بازجوئی از مقصر و زیاندیدگان

6.گواهیهای سازمان پزشکی قانونی

7. رای دادگاه 

8.شناسنامه های مجروحین و متوفیان

9.درصورتیکه درحادثه زیاندیده فوت نموده باشد ، گزارش معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است

 

خسارات بیمه بدنه اتومبیل مدارک مورد نیاز

1.اصل بیمه نامه بدنه و کارت شناسایی بیمه گذار

2.اصل قبض رسید حق بیمه

3.اصل بیمه نامه شخص ثالث

4.اصل گواهینامه رانندگی راننده

5.اصل کارت خودرو 

6.اصل سند مالکیت خودرو

7.کروکی تصادف

8. بیمه گذاران محترم حتماً می بایست در تصادفات احتمالی گزارش پلیس تهیه نموده و خسارات را ظرف مدت 5 روز به شعب شرکت بیمه اعلام و بیمه گذار از سازش یا مصالحه با مقصر یا مقصرین حادثه خود داری نموده و قبل از بازدید کارشناس ارزیاب خسارت شرکت بیمه کارآفــــرین از خودرو آسیب دیده ، بیمه گذار نباید نسبت به تعمیر و بازسازی خودرو اقدام نماید وگرنه بیمه گر تعهدی نخواهد داشت

نظرات() 
How much does it cost to lengthen your legs?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 12:49 ب.ظ
That is really attention-grabbing, You are an overly skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to looking for
extra of your magnificent post. Also, I've shared your website in my social networks
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:05 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :