تبلیغات
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 } - مرگ ومیروحوادث ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها
بیمه کار آفرین { نمایندگی 2801 }
بیمه تخصصی آسانسور-بیمه عمر
بیمه کارآفرین نمایندگی 2801 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تخصصی آسانسور و پله برقی و بیمه تكمیل درمان - اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است
جهت مشاوره رایگان با شماره 09123161251 و 09128885238 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.com

مرگ ومیروحوادث ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها

یکشنبه 20 فروردین 1391

نویسنده: محمد تقی اقدام | طبقه بندی:آشنایی با خطرات پله برقی و اسانسور، 

منبع : BLS

«نصب وتعمیر آسانسورها و پله برقی ها»

       دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمیر» مربوط به نصابان و تعمیركاران آسانسورها و بقیه شامل تعمیركاران ماشین آلات ، مهندسان ، مسئولین ساختمانی‌، برق كاران‌،‌سرویسكاران و...

ماموران  پاركینگ ها می باشد0

      مرك ومیر ناشی از گیركردن شامل گیر كردن در ماشین آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) یا بین دو اتاقك آسانسور و یا بین درب واتاقك می باشد.

 

 « كار در شفت ها واتاقك اسانسورها»

          مرگ و میر در این گروه بدلیل نظافت و تمیزكاری كنار شفت آسانسور، تعمیرو بازسازی  كلیدها ودیگر قسمت های شفت، برخورد با آسانسور و ریختن شفت‌های آسانسور ‌می‌باشد.

«كار در نزدیك شفت های آسانسور»

این نوع مرگ ومیركارگران ساختمانی را درگیر می نماید. 10 مورد مرگ ومیر بدلیل كار در نزدیك شفت های بدون حفاظ یا شفت با حفاظ نامناسب می باشد.(9 مورد آن بر اثر سقوط می باشد)

 

 

« جراحات ناشی ازكار درآسانسورها و پله برقی هادرمجاورت آنها»

 

        اگر چه میزان مرگ ومیر تعمیركاران و نصابان اسانسور بالاتر از میانگین می باشد ولی میزان جراحات كمتر می باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امریكا (98-1992) میزان جراحات و بیماری در این گروه ، 209 مورد در 10000 كارگر تمام وقت بود ( درمقایسه با آمار كل كارگران ساختمانی كه 381 مورد در 10000 كارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعمیركاران و نصابان ، بدلیل ضربه ، استفاده بیش از حد بویژه در بالابرها سقوط و گیركردن می باشد.

      طبق تحقیقات انجام شده در یكی از دانشگاههای واشنگتن روی كارگران ساختمانی 97-1990 به این نتیجه رسدیندكه بیشترین جراحات ناشی از ضربه ، بر اثر بریدن ، پیچ خوردگی و دررفتگی میباشد.

      جدی ترین جراحات ناشی از گیر كردن ، قطع انگشتان و دست وصدمات سر (بدلیل سقوط) بوده است .

 

      جهت پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از سقوط كارگران بر اثر آوار آسانسورها ، پیشنهاد ات زیر ارائه می گردد.

. تهیه لوازم حفاظت از سقوط برای تمام كارگرانی كه در معرض سقوط قرار دارند.

0 حفاظت حفره ها و گودال ها در معابر و فضا های كاری بوسیله سرپوش

« بررسی شفت ها بعنوان فضا های بسته »

تقریبا3/1 مرگ و میرهای مرتبط با كار در آسانسورها و... زمانی رخ می دهد كه كارگرجهت تعمیر وسرویس و یا فعالیت های دیگر (جوشكاری ،تمیزكاری و اصلاح قسمتهای خراب شده ) داخل شفت ها می رود.

كمیته استاندارد ساختمانی OSHA متذكرشده است كه كارگران قبل از ورود به فضا های بسته باید از ماهیت خطر، مراقبت های مورد نیازو نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و ضروری اطلاع كافی داشته باشند.

با وجود آنكه OSHA برای فضاهای بسته استاندارد خاصی ندارد. پیمانكاران ساختمانی در این رابطه تابع استانداردی می باشند كه كارفرمایان بكار می بندند.

 

تعریف OSHA از فضاهای بسته ، فضای محدود شده به اندازه ورود یك كارگر جهت انجام كار معین می باشد. و طراحی آن بر اساس كار ممتد و استقرار مداوم كارگر نمی باشد. گودال ها وشفت های آسانسورها مثال هایی از این فضا ها می باشد.

 

فضای بسته خطرناك بعنوان فضای بسته ای كه نیاز به مجوز دارد قلمداد می گردد. اگرچه شفت آسانسور در حال حركت برای كارگران درون شفت خطرناك بوده و جزء فضاهای بسته غیر مجاز می باشد، ولی كارفرمایان می توانند از استاندارد OSHA شماره 29 CFR 1910.146  تبعیت نمایند.

 

این استاندارد افرادرادر مورد وجود فضاهای بسته ، موقعیت ، و خطرات آنها وتهیه برنامه های ایمنی شامل عوامل حفاظتی ، خطرات قبل از ورود و عملیات نجات آگاه یابد.

 

روش دیگر ممنوع كردن ورود كارگران به گودال و شفت می باشد(اینكار بوسیله قفل كردن حفاظ راه  ورود و راه های دیگر عملی می گردد.

اگر لازم باشد درون شفت یا گودال عملیاتی را انجام داد، باید با حذف خطر آنرا به فضای بسته مجاز تبدیل نمود.(بطور مثال متوقف كردن آسانسور و حذف خطر)

جهت پیشگیری ازمرگ ومیردرگودال وشفت ها موارد زیرپیشنهاد می‌گردد.

 

·        رعایت استاندارد osha شماره 29CFR 1910.146

·        ترویج روش پیشگیرانه ازدسترسی غیرمجاز به فصاهای بسته آسانسورها.

·        كاربرد روش هایی جهت ایزولاسیون منابع تولید نیرو درآسانسورها(جهت جلوگیری ازتماس كارگران بامنابع انرژی خطرناك ، درهنگام ورود به فضاهای بسته )        

 

«كنترل وبازدید مناسب»

 

       تعدادی ازمرگ ومیرهای ناشی ازآسانسورها، پله برقی ها بدلیل عدم تهویه مناسب می باشد. كه با كنترل وبازدید مناسب ومرتب وانجام تهویه می توان ازآنها پیشگیری نمود.

جهت جلوگیری ازمرگ ومیرناشی ازسقوط به كارفرمایان موارد زیر پیشنهاد می شود.

·        كلیه آسانسورها بوسیله تكنسین كارآزموده بطوردوره ای بازدید وسرویس گردد.

 

·        ارزیابی برنامه ایمنی موجود، اجرای روش های آموزشی خاص وتاكید درشناسایی و كنترل خطرات درمحیط كار این روش نباید تنها به ارزیابی خطر قبل ازشروع كار واجرای كنترل اختصاصی محدود گردد.

 

·        شناسایی ومعرفی مكان های خطرزا ومحدود كردن آنها. قفل كردن برای پیشگیری ازسقوط مرگ بارمطلوب می باشد اما همیشه عملی نیست (سقوط منجربه فوت در شفت‌های آسانسورها معمولاٌ زمانی اتفاق می افتد كه درب آسانسورباز بوده ودكمه آسانسور زده می شود)

 

      بكارگیری روش های اخطاردهنده سریع درمورد خرابی ونقص آسانسور(مثل زنگ اخبار) ونصب علائم هشداردهنده روی درب آسانسور معیوب جهت اطمینان ازعدم بكارگیری آنها.

پله برقی های معیوب ونقص دار نیزعامل بسیاری ازمرگ ومیرها وجراحات می باشد.

      تعدادی ازاین حوادث بدلیل تغییرجهت ناگهانی پله درحال حركت می‌باشد‌ - تعداد زیادی نیزدر اثر گیركردن لباس بزرگسالان در زوائد وقسمت انتهائی پله برقی وحد فاصل بین دوپله درحال حركت و یا پله متحرك ودیواره می باشد.

 

 

«بكارگیری افراد متخصص وكارآزموده»

 

      تعدادی ازمرگ ومیرها دراثر بكارگماردن افراد متخصص جهت تعمیر وسرویس آسانسورها وپله برقی ها می باشد.كه جهت پیشگیری ازآن موارد زیرپیشنهادی می گردد.

·        بكارگماردن افراد كارآزموده ومجاز برای كاردرواحد اجرائی

·        فقط افراد مجاز درامرتعمیروسرویس، حضورداشته باشند.

 

·        بكارگیری روش اجرائی استاندارد، كه دستورالعمل ایمنی جهت انجام فعالیت های خطرناك را داشته باشد (بطورمثال حمل ونقل پیستون ها)

      امروزه اپراتورآسانسورهادرخصوص طرح وساخت آسانسور، طبق برنامه آموزشی بین المللی توسط كارخانه سازنده دوره می بیند.

      این دوره برای نصب كنندگان وتعمیركنندگان اجباری نیست .

این دوه عملی وتئوری بوده وكسب امتیاز ازطریق شركت دربرنامه‌های آموزشی مربوط به ایمنی آسانسورها وقبولی درامتحان كتبی ، عملی می‌گردد.

      طبق پیشنهاد اخیرانجمن مهندسان مكانیك امریكا ((ASME رعایت كد ایمنی آسانسورها وپله برقی برای كارفرمایانی كه افرادی را جهت تعمیروسرویس آسانسور وپله برقی بكار می گیرند، الزامی می‌باشد.

      این مقوله كارگرانی را كه درزمینه تمیزكاری مسیربالابرها (مثل شفت های آسانسور) ، راه اندازی آسانسور وتخلیه اضطراری آسانسور كارمی كنند آموزش می دهد. بكارگیری افراد دوره دیده وآموزش دیده ازتعداد زیادی ازمرگ ومیرهای شرح داده شده جلوگیری می نماید.

 

OSHA   موارد مورد نیاز را در تعدای ازاستانداردهای مربوط به ایمنی آسانسورها وپله برقی ها آموزش میدهد

نظرات() 
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:04 ب.ظ

Appreciate it! Numerous content!

free cialis cialis 50 mg soft tab cialis farmacias guadalajara generic cialis levitra cialis generic availability buy brand cialis cheap cialis cost cialis price in bangalore cheap cialis cialis 5 mg buy
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 09:27 ب.ظ

Thanks a lot! Great information.
buy cialis uk no prescription we recommend cialis best buy cialis super kamagra overnight cialis tadalafil cialis dosage amounts prezzo di cialis in bulgaria costo in farmacia cialis cialis billig cialis generico en mexico generic cialis pill online
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:21 ق.ظ

You explained this superbly!
cialis et insomni if a woman takes a mans cialis order cialis from india cialis per paypa cialis generic tadalafil buy brand cialis nl generic cialis 20mg uk cialis y deporte cialis 5 mg schweiz cialis et insomni
foot pain endometriosis
سه شنبه 13 تیر 1396 02:50 ب.ظ
Precisely what I was looking for, regards for posting.
pennikorba.blogas.lt
شنبه 30 اردیبهشت 1396 03:16 ق.ظ
Useful info. Fortunate me I discovered your website by chance, and
I am shocked why this accident didn't came about in advance!

I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :